Ayurveda en de drie Dosha's

Gepubliceerd op 17 januari 2021 om 09:30

Agni en de drie Dosha's zijn nauw verbonden met elkaar. Op basis van die connectie tussen Agni en de drie Dosha's heeft Ayurveda een systeem ontwikkeld dqt helpt bij het bepalen van ieders unieke constitutietype.

 

Men kan ook wel zeggen dat Ayurveda uitgaat van een concept van verschiklende menstypen. Het woord 'concept' wordt gebruikt om te voorkomen dat ' menstype' te absoluut genomen wordt. Voor Ayurveda is iedereen uniek. En daarbij komt nog een ander aspect bij: ieder organisme heeft een andere omgeving en staat bloot aan andere omgevingsfactoren. En Ayurveda is in feite niks anders dan de wetenschap van 'de omgeving' en haar invloeden.

Ayurveda is gebasseerd op eem dynamische en altijd veranderende mens (of dier, of plant ) binnen eenzelfde dynamische en altijd veranderende omgeving. Het gaat over aanpassen en bijstellen. Het bepalen van iemands constitutie is- in die context- slechts een hulpmiddel om die dynamiek van het leveb beter en meer begrijpelijk en beheersbaar in beeld te brengen. Er is dus nooit sprake van precies 1 type en er zal in verschillende aspecten meerdere types aan te wijzen zijn  bijvoorbeeld met aandoeningen of verstoringen en omgevingsfactoren, weersinvloeden,  overheidsinstanties etc. Maar Ayurveda gaat er vanuit dat ieder mens met een basisconstitutie geboren wordt. Dit geeft aan waar onze sterke kanten liggen en in welke richting onze talenten ontwikkeld kunnen worden. Kortom: waar onze natuurlijke mogelijkheden liggen.

 

Verschillende typen basisconstituties

De volgende soorten basisconstituties zijn mogelijk:

 • Vata
 • Pitta
 • Kapha
 • Vata- Pitta
 • Pitta- Vata
 • Pitta- Kapha
 • Kapha- Pitta
 • Kapha- Vata
 • Vata- Kapha
 • Vata-Pitta- Kapha (uit evenwicht)
 • Sama Dosha (in evenwicht)

Deze basisconstituties geven dus aan welke aanleg , welke genetische structuur en welk temperament beplaade afzonderlijke individuen hebben. Wanneer zich op grond van deze aanleg of door externe oorzaken een afwijking of ziekte ontwikkelt, spreken we vab Vikruti (wijkt af). Dit verstoort dan. Met Ayurveda brengen we je weer terug naar je basis, in evenwicht.

Elke basis heeft een dominante kant en deze dominante kant probeert nog dominanter te worden en je zwakke kant nog zwakker. De wet van aantrekking,  het gelijke trekt het gelijke aan. Wanneer je dus bijvoorbeeld een Kapha type bent, aarde , stevig , trekt dit nog meer grofstoffelijk aan wat overgewicht kan veroorzaken.

Welk type ben jij?

Het is wel zo dat ieder mens uniek is en er wel grotendeels overkomt met de types die ik hier beschrijf maar je nooit het helemaal kan zijn. Ieder heeft van alles wat maar 1 of 2 domintante types. En ook dit uit zich weer anders door ook , zoals eerder gezegd, de omgevingsfactoren, je familiegeschiedenis en zelfs de weerinvloeden.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.