Ayurveda als leefstijl

Gepubliceerd op 17 januari 2021 om 09:48

Ayurveda werkt met en vanuit een aantal zeer concrete en logische  basisbeginselen die steeds een universele en praktische kant hebben. Structuur, functie én functionele integriteit spelen daarbij een belangrijke rol. Ayurveda is daarom behalve een geneeskundige wetenschap ook een natuurwetenschap.

Ayurveda komt voort uit verschillende stromingen van filosofisch denken en millennialange ervaringen met de wetten en de natuur.

Door de toenemende stress in het moderne westerse leven hebben veel mensen uitermate veel last van wat we kunnen aanduiden met psychische klachten: van nervositeit overwerkt zijn tot en met obsessief gedrag en verslavingen. Met name in deze gebieden kan Ayurveda op een holistische manier een goede bijdrage leveren aan het herstel van harmonie in het leven van mensen. Zoals leefstijl, voeding, kruidentherapie, yoga, lichaamsbeweging en meditatie .

Basisprincipes

In Ayurveda wordt er vooral gesproken over Agni - oftewel vuur. Agni is één van de vijf elementen: aarde,  water, vuur, lucht en ether. Agni neemt hierbij een centrale plaats in met een sterk tranformerende kracht. Uit de vijf elementen zijn binnen Ayurveda de drie Dosha's- Vata, Pitta, Kapha - voortgekomen. Ieder van deze Dosha's is 'opgebouwd' uit twee van de vijf elementen.

Wat kun je hiermee in de praktijk?

De vijf elementen en de drie Dosha's Vata,  Pitta en Kapha vormen de bouwstenen waaruit de Ayurvedische leer is opgebouwd. Deze bouwstenen zijn zeer bruikbaar, omdat ze staan voor een aantal universele basisenergieën die overal en altijd terug te vinden zijn.

De drie Dosha's 

Vata, Pitta en Kapha zijn als dynamischr biokrachtenbook wel te omschrijven als de drie begrippen:

  • Stroming 
  • Transformatie
  • Stabiliteit

Vata staat voor lucht /ether

Pitta voor transformatie

Kapha voor stabilisateit.

Elk mens kun je onderverdelen in deze 3 types al is niemand honderd procent een type omdat de Ayurvedische leer uitgaat dat ieder mens uniek is en dus ook zo benaderd moet worden. Er zijn daarom geen regels of wetten en de bahandelaar is er ook als ondersteuning en als kijk erop maar de persoon zelf moet zelf kijken hoe hij of zij ermee verder wil.

De drie Dosha's kunnen ook wel worden als de drie biokrachten die de basis vormen van de psycho- fysiologische evenwicht in het lichaam. Wanneer de drie Dosha's afzonderlijk en onderling in balans zijn, beschermen en ondersteunem zij het lichaam. De drie Dosha's hebben de neiging elkaar in evenwicht te houden door middel van hun - deels polaire - kwaliteiten.

De drie Dosha's als zetel in het lichaam

Vata, Pitta en Kapha hebben ieder een belangrijke zetel in het lichaam en wel met name in het maagdarmkanaal. Dat is de plaats waarin hun fysiologiscge acticiteit verankerd ligt en zich over en door het lichaam verspreid.

  • Vata zetelt in de dikke darm
  • Pitta zetelt in de dunne darm
  • Kapha zetelt in de maag 

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.